Cerekwianka
Budowa innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej, w tym na odcinku rzeki Cerekwianka.
Zbiornik Borki i okolice
Adaptacja Zbiornika Borki do łagodzenia ekstremalnych przepływów oraz adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki.
Potok Północny
Poprawa jakości wody, złagodzenie przepływów i poprawa bioróżnorodności w Potoku Północnym.
Rzeka Mleczna
Renaturyzacja i adaptacja do zmian klimatu miejskiej rzeki Mlecznej.
Elementy błękitno – zielonej infrastruktury

Kalendarz wydarzeń

Symulacja retencji krajobrazowej 

Aktualności