1. Analiza wrażliwości miasta Radomia na zmiany klimatu
  2. Koncepcje techniczno – technologiczne dla 5 działań adaptacyjnych na rzekach
  3. Inwentaryzacje przyrodnicze i opracowania projektowe.
  4. Raporty z badań monitoringowych percepcji społecznej mieszkańców Radomia projektu i jego problematyki
  5. Raporty z monitoringu