Radom jako jedno z 8 nowych Miejsc Demonstracyjnych Ekohydrologii zatwierdzonych przez Naukowy Komitet Doradczy Programu Ekohydrologii UNESCO

Na zakończenie projektu Naukowy Komitet Doradczy Programu Ekohydrologii IHP (International Hydrological Program) UNESCO, składający się z uznanych naukowców z całego świata, włączył projekt LIFE-RADOMKLIMA-PL oraz miasto Radom do Globalnej Sieci Ekologicznych Miejsc Demonstracyjnych Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Poniżej link do strony UNESCO:

https://www.ehaeunescochair.org/unesco-radom-city-demosite