• Zwiększenie pojemności retencyjnej istniejących zbiorników o 10 do 50% = zwiększenie możliwości buforowania ekstremalnych przepływów
  • Poprawa zdolności do samooczyszczania w ciekach wodnych i częściowo zbiornikach
  • Spowolnienie ekstremalnych przepływów wód na wybranych ciekach o 10 do 20%
  • Renaturyzacja, w tym meandryzacja, rzeki Mlecznej na odcinku 400 – 600 metrów, oraz odtworzenie korytarza ekologicznego
  • Do tego 11 efektów związanych z promocją i informowaniem o wynikach projektu