Wiedza zdobyta w projekcie została zawarta w Podręczniku dobrych praktyk, odnoszących się do adaptacji klimatycznej w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w Radomiu. Obejmują one aspekty klimatyczne miasta, oceny podatności oraz cały proces opracowania rozwiązań adaptacyjnych od fazy projektowej do wdrożeń. Przedstawia również jakość wody, zarządzanie i efekty środowiskowe projektu. Publikacja została wydana również w formie książkowej i rozpowszechniona przez partnerów projektu wśród zainteresowanych.

Pobierz Podręcznik dobrych praktyk (10.30 MB, PDF)