W dniu 7 października 2022 r. przedstawiciele projektu uczestniczyli w zorganizowanej przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Radomiu Konferencji nt. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Radomia w ramach projektu LIFERADOMKLIMA -PL - budowa zbiornika przeciwpowodziowego na Potoku Północnym i polderu zalewowego na rzece Cerekwiance.

Prelegenci z zespołu projektowego przedstawili osiągnięcia projektu w zakresie działań adaptacyjnych, organizacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy Konferencji mieli okazję obejrzeć zakończone rozwiązania na rzece Cerekwiance i na Potoku Północnym, gdzie zastosowano innowacyjny system podczyszczania wody w formie Sekwencyjnego Systemu Sedymentacyjno – Biofiltracyjnego. Możliwość zapoznania się inżynierów i projektantów z tymi opartymi na naturze rozwiązaniami na radomskich rzekach z pewnością przyczyni się do transformacji ich podejścia stricte inżynierskiego w procesie projektowania na przyjazne środowisku, w szczególności z uwzględnieniem stosowania rozwiązań adaptacyjnych do zmian klimatu.

 

20221007 142325

 

IMG 0702