Projekt LIFERadomKlima-PL został przedstawiony na Konferencji The Ukraine Green Recovery Conference zorganizowanej przez Komisję Europejską poświęconej zielonej odbudowie Ukrainy. Konferencja odbywa się w Wilnie w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 2023 r. Obejmuje segment polityczny i biznesowy, a jej celem jest podsumowanie przyszłych wyzwań oraz omówienie strategii i konkretnych rozwiązań leżących u podstaw ekologicznej odbudowy Ukrainy. Projekt został przedstawiony jako dobra praktyka realizacji zadań z zakresu rozwiązań opartych na naturze w gospodarce wodnej w panelu poświęconym europejskim projektom finansowanym z Programu LIFE.