Projekt LIFE14CCA/PL/000101 pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

 

Wnioskodawca i Beneficjentem Koordynującym jest Gmina Miasta Radomia

 

Współbeneficjentami są:
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
Uniwersytet Łódzki
FPP Enviro Sp. z o.o. 
Całkowity koszt projektu wynosi 24 291 746 PLN
Dofinansowanie z Komisji Europejskiej z Programu LIFE wynosi 12 207 760 PLN
Dofinansowanie z NFOŚiGW: 6 494 305 PLN

 

Projekt rozpoczął się 16 lipca 2015 r. Umowa z Komisją Europejską reprezentowaną przez Agencję Wykonawczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) została podpisana w dniu 26 listopada 2015 r. Umowa z NFOŚiGW została podpisana w dniu 10 grudnia 2015 r.
Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Koordynującym w niniejszym projekcie jest Gmina Miasta Radomia, która posiada duże doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Komisji Europejskiej. W latach 2004-2014 opracowała i uzyskała dofinansowanie samodzielnie i w partnerstwach dla 137 projektów inwestycyjnych na kwotę dofinansowania 563 871 180,64 PLN. Rola Gminy Radom w projekcie będzie polegała na ścisłej współpracy, koordynacji z Współbeneficjantami i propagacji prowadzonych działań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego.
Gmina Radom jest prężnie rozwijającą się gminą w myśl hasła „Radom – siła w precyzji”. Radom jest jednym z pierwszych miast w Polsce, która zajmie się kompleksowo problemem spowolnienia spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu.