Konferencja otwierająca projekt LIFE

Konferencja otwierająca projekt LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”odbędzie się w dniu 18.04.2016 w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.

 

Konferencja ma uroczyście zainaugurować realizację jedynego w Polsce i jednego z dwóch w Europie projektu LIFE dotyczącego adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu poprzez zarządzanie zasobami wodnymi i zielenią w mieście. Obecność wśród prelegentów potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Projektów: AdaptCity i „Arturówek” realizowanych z udziałem programu LIFE, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

MATERIAŁY

01. Wodociagi Miejskie w Radomiu – Prezentacja projektu Zaplanowane efekty rzeczowe i ekologiczne głównych przedsięwzięć Projektu Radomklima

02. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia

03. Woda jako zasób przyszłości

04. Fizyczne przyczyny zmian klimatu w miastach

06. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 oraz adaptacja do zmian klimatu w miastach

07. Cities are getting ready for climate change

08. Examples of handling cloudburst in the greater copenhagen area

09. Adaptacja do zmian klimatu w Warszawie

10. Iincreased Biodiversiy with blue green infrastructure

11. Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich