Program Konferencji

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia

-LIFE14 CCA/PL/000101

Radom, dnia 18.04.2016 r.

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, ul. Malczewskiego 16

 

PROGRAM:

09:00-10:00 Rejestracja uczestników

SESJA OTWARCIA

10:00-10:30 Powitanie gości, otwarcie, prezentacja współbeneficjentów projektu LIFE Radom

Wystąpienia:

  1. Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
  2. Prezes Wodociągi Miejskie w Radomiu – Leszek Trzeciak
  3. Prezentacja funkcji Projektów LIFE i roli NFOŚiGW – Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

10:30-10:50 Prezentacja projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia-LIFE14 CCA/PL/000101 (Stefan Obłąkowski, FPP Sp. z o.o. w Warszawie i Katarzyna Jankowska UM w Radomiu)

10:50-11:10 Woda jako zasób przyszłości (prof. Marek Gromiec, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa)

11:10-11:40 Fizyczne przyczyny zmian klimatu w miastach (dr hab., prof. UW Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

11:40-12:00 Błękitno- zielona infrastruktura i jej rola w procesie adaptacji- na przykładzie Łodzi (prof. Maciej Zalewski, Uniwersytet Łódzki)

12:00-12:20 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 oraz adaptacja do zmian klimatu w miastach (Marcin Grądzki – Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska)

12:20-13:20 Lunch

12.20–12.40 Konferencja prasowa (członkowie kierownictwa Komitetu Sterującego projektem)

SESJA: ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

13:20-13:40 Przygotowania miast do zmian klimatu- przekrój (Mr Alberto Terenzi ICLEI)

13:40-14:00 Przykłady zrealizowanych działań redukujących skutki nawalnych opadów deszczu w Kopenhadze– (Frank Brodersen – Director of Miljø & Samarbejder)

14:00-14:20 Doświadczenia projektu LIFE Adapt City – dla Warszawy (koordynator projektu dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju)

14:20-14:40 Rola bioróżnorodności w adaptacji w miastach oraz możliwości implementacji w terenach śródmiejskiej zwartej zabudowy (Lars Briggs, Amphi Consult, FPP Enviro Sp. z o.o. w Warszawie)

14:40-15:00 Doświadczenia z projektu Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (dr Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki)

15:00- 15:30 Pytania i dyskusja

15:30-15:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji