Racjonalna gospodarka wodą z zachowaniem bioróżnorodności jako główny cel projektu