Potok Północny – zbiornik retencyjny i teren wokół do celów rekreacyjnych