Zakończony i funkcjonujący już polder zalewowy na rzece Cerekwianka (pomiędzy ul. NSZZ Solidarności a ul. Ceramiczną) ma za zadanie przechwytywać wody w okresach zwiększonych opadów, aby chronić przed zalewaniem tereny położone u zbiegu rzek Cerekwianki i Mlecznej. Początek lutego br. był okresem mokrym, obfitującym w opad, dzięki czemu mogliśmy obserwować, jak zbiornik funkcjonuje przy zwiększonych przepływach. Obecnie w głównym korycie Cerekwianki wody nie ma za wiele, ale polder zretencjonował nadmiar z początku lutego br. i powoli oddaje wodę do otoczenia poprzez parowanie i odpływ do koryta Cerekwianki. W okresie letnim ta retencja poprawi lokalny mikroklimat, zwiększając wilgotność otoczenia i łagodząc letnie upały.

 

cere1 cere2