Nowe nasadzenia drzew i krzewów w ramach projektu LIFE

W ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101, wzorem rozpoczętego w ubiegłym roku procesu nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Radomia, kontynuujemy w tym roku realizację tego zadania. Zaplanowaliśmy nasadzenia w sumie 463 sztuk drzew. 133 drzewa i 141 krzewów  Zakład Usług Komunalnych w Radomiu posadzi na terenie radomskich placówek oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), 50 sztuk drzew zasili Park Kościuszki i teren Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodatkowo  280 sztuk dużych zakorzenionych sadzonek przekażemy mieszkańcom Radomia przy okazji różnych wydarzeń informacyjno – promocyjnych projektu LIFE do nasadzenia „na swoich podwórkach” namawiając jednocześnie radomian do wspierania tej akcji we własnym zakresie i sadzenia jak największej liczby drzew na własnych posesjach.

Pierwsze rozdania sadzonek będą miały miejsca w dniu 26 marca 2022 r. podczas organizowanych przez Ośrodek Kultury „Amfiteatr” i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa warsztatów „Kompost, jego mieszkańcy i bomba – warsztaty o kompostowaniu”, podczas których mieszkańcy Radomia otrzymają 50 sztuk sadzonek drzew do nasadzenia po uprzednim wskazaniu przez obdarowanych miejsca ich posadzenia. Wszystkie drzewa nasadzone na terenie miasta i rozdane mieszkańcom, podobnie, jak w przypadku ubiegłorocznej akcji, zostaną zarejestrowane w bazie drzew na stronie Radomskie Drzewa (drzewa.radom.pl) z informacją o lokalizacji i źródle finansowania z projektu LIFE.

Bez roślin nie byłoby na naszej planecie życia. To dzięki nim mamy czym oddychać. Tylko one potrafią przeprowadzać magiczny proces fotosyntezy. Szczególnie istotna jest rola drzew, które produkują największe ilości tlenu i pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla! Im więcej drzew w naszym i odleglejszym otoczeniu – tym lepiej dla jakości naszego życia.