W dniu 26 marca 2022 r. od godz. 15:00 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” przy ul. Śniadeckich 2 wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Wydziałem Funduszy Unijnych Urzędu Miejskiego w Radomiu, organizowane jest wydarzenie pn. „Kompost, jego mieszkańcy i bomba – warsztaty o kompostowaniu”.

Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Chęć udziału w wydarzeniu można zgłaszać za pośrednictwem strony MOK „Amfiteatr” https://amfiteatr.radom.pl/wydarzenia/kompost-jego-mieszkancy-i-bomba-warsztaty-o-kompostowaniu/.
W ramach projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” mieszkańcom naszego miasta zostanie ufundowanych 50 sadzonek drzew liściastych. Po wydaniu sadzonki i wskazaniu przez jej właściciela miejsca posadzenia, np. na w terenie własnej posesji, drzewo zostanie zarejestrowane w internetowej bazie na stronie Radomskie Drzewa (drzewa.radom.pl). Właściciel takiej sadzonki będzie mógł na tej stronie za pośrednictwem wskazanego kontaktu, aktualizować informacje na jej temat, dodać zdjęcie/a i w ten sposób wspierać rozwój zieleni na terenie naszego miasta.
Przy okazji warsztatów prowadzona będzie przez pracowników MOK „Amfiteatr” zbiórka surowców wtórnych. Akcja ma na celu zachęcenie radomian do oddawania makulatury, a także wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska, co w rezultacie przyczyni się do podniesienia poziomu recyklingu surowców wtórnych wśród mieszkańców Radomia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie, m.in. stanowisko edukacyjne w zakresie wzorcowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Za udział w akcji uczestnicy otrzymają materiały promocyjne i edukacyjne dotyczące selektywnego zbierania odpadów.
Ponadto podczas warsztatów uruchomiony zostanie mobilny punkt informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze” oraz będzie można złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

jestem drzewkiem