W tym roku pojawiły się w nowych lokalizacjach miasta, kolejne instalacje małej błękitno -zielonej infrastruktury w ramach realizacji projektu LIFE. Ich głównym zadaniem jest retencjonowanie wody w miejscu w którym wystąpił opad i dzięki temu odciążenie kanalizacji deszczowej. Poprzez stopniowe uwalnianie wody do środowiska i zwiększenie powierzchni terenów zielonych, zmniejszane są także negatywne skutki Miejskiej Wyspy Ciepła – nadmiernego „przegrzewania” się miast w wyniku betonowania i asfaltowania coraz większych powierzchni.

Aktualnie, w ramach projektu LIFE, prowadzone są nasadzenia roślinności na części Placu Bema/Jasińskiego zagospodarowanej w formie trzech ogrodów deszczowych. Jest to element większej inwestycji, realizowanej przez Gminę Miasta Radomia pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego”, która została zakończona 18 listopada 2021 r. W ogrodach deszczowych funkcjonować będą trzy funkcjonalne strefy: bagienna, wilgotna i sucha, w których, zostaną nasadzone odpowiednio dobrane gatunki roślinności, odpowiednio: wodnej, bagiennej i łąkowej. W celu stworzenia piętrowej kompozycji, w doborze roślin kierowano się wysokością roślin. Są to gatunki roślin rodzimych, występujących naturalnie w Polsce, takich jak: krwawnica pospolita, jastrun właściwy, dzwonek brzoskwiniolistny, goździk kropkowany, krwawnica pospolita, kosaciec żółty, turzyca brzegowa, tatarak zwyczajny.

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kolberga powstała kolejna inwestycja - niecka w której wody opadowe, wcześniej kierowane do kanalizacji deszczowej, zostały wykorzystane do nawadniania drzew i odpowiednio dobranej roślinności. Zasadzone zostały drzewa w 3 gatunkach: klon zwyczajny, grab pospolity i jarząb pospolity. Wykonano też innowacyjny system nawadniający w postaci tzw. suchych strumieni, które będą doprowadzać do niecki wody opadowe z dachu szkoły. W ramach projektu LIFE, w szkole zainstalowano również zieloną wiatę rowerową w której wody opadowe wykorzystywane są przez zielony dach z mieszanką rozchodników, zieloną ścianę wiaty porośniętą bluszczem oraz roślinność w znajdujących się w usytuowanych obok 4 donicach. Wiata została wyposażona w 4 stojaki rowerowe.

 

przedszkole Publiczne Nr 11

 Niecka, szpaler drzew i ławki na terenie PSP Nr 33 przy ul. Kolberga

 

Kolejnym wykonanym zadaniem projektu LIFE jest zagospodarowanie terenów zieleni w formie kaskadowego ogrodu deszczowego na terenie Publicznego Przedszkola nr 11 przy ul. Kościuszki. W ogrodzie deszczowym, w strefie bagiennej i wilgotnej nasadzone zostały gatunki roślinności wilgociolubnej, takie jak: turzyca nibyciborowata, niezapominajka błotna, tatarak zwyczajny, krwawnica pospolita, kosaciec żółty czy tojeść rozesłana.

 

PSP Nr 33 przy ul. Kolberga

Wiata rowerowa na terenie PSP nr 33 przy ul. Kolberga

 

W ostatnim okresie, na terenie Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego, zbudowano także ogród deszczowy tzw. WATERBOX. Ten niewielki, modułowy zbiornik wodny zlokalizowany w miejscu, które wcześniej wyłożone było płytami betonowymi, również jest zasilany wodą opadową pochodzącą z dachu przedszkola. Instalację wyposażono w ławki a zainstalowana, ręczna pompa wody stanowi atrakcję dla dzieci i jednocześnie pomaga nawadniać rośliny wodą zmagazynowaną w dolnej części zbiornika.

 

Publiczne Przedszkole nr 11 przy ul. Kościuszki

Publiczne Przedszkole nr 11 przy ul. Kościuszki

 

Zdjęcia: FPP Enviro