W dniu 6 października 2021 r. podpisany został protokół odbioru robót w ramach zadania pod nazwą „ Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance”. Przedsięwzięcie obejmowało budowę czaszy i grobli polderu zalewowego na powierzchni całkowitej ok. 2,8 ha o trzech strefach:

  1. Strefa A – mokry osadnik o stałym zwierciadle wody dla okresowego usuwania rumowiska niesionego przez rzekę,
  2. Strefa B – część retencyjna zbiornika ze strukturami flotacyjnymi – przelewowymi na wlocie i wylocie ze strefy,
  3. Strefa C – część retencyjna zbiornika z makrofitami i strefami roślinności wodno – błotnej dla poprawy bioróżnorodności na terenie zbiornika
    w celu gromadzenia i podczyszczania części wód wezbraniowych rzeki Cerekwianki oraz podczyszczania wód rzeki przy średnich przepływach.

Kolejnym etapem projektu LIFE na tym obiekcie jest przeprowadzenie badań monitoringowych potwierdzających skuteczność wprowadzonych rozwiązań. Badania rozpoczęły się we wrześniu br.
Zdjęcia: źródło własne

 

zp1zp2

 

zp3

 

zp4

 

zp5