Przedstawiciele projektu LIFE14 CCA/PL/000101 w dniu 24 czerwca 2021 r. uczestniczyli w wyjeździe technicznym nt. „Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach projektu Life Radom Klima – PL, m.in. roboty budowlane na zalewie Borki, budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance, budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, renaturyzacja koryta rzeki Mlecznej”, zorganizowanym przez Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Radomiu.

Koordynator projektu Katarzyna Jankowska z Urzędu Miejskiego w Radomiu przekazała na wstępie ogólne założenia i osiągnięcia projektu, dr hab. Tomasz Jurczak z Uniwersytetu Łódzkiego i Pani Elżbieta Stanke – Dyrektor projektu w Spółce Wodociągi Miejskie w Radomiu przekazali informacje o technicznych i hydrologicznych rozwiązaniach w projekcie. Dr hab. Iwona Wagner z FPP Enviro Sp. z o.o. opowiadała o małych elementach błękitno – zielonej infrastruktury. Uczestnicy projektu obejrzeli w terenie zakończone inwestycje, tj. zbiornik Borki, stawy kolmatacyjne i rzeką Mleczna na remeandryzowanym odcinku.

 

konferencja