W dniu 21 maja 2021 r. wizytę monitorującą efekty projektu LIFE14 CCA/PL/000101 złożył w Radomiu ekspert zewnętrzny z NEEMO reprezentujący stronę umowy grantowej z UE, tj. CINEA ( European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech konsorcjantów projektu, jak również wykonawców zadań inwestycyjnych.

 


Wizyty w terenie odbyły się według planowanej agendy i logistycznego rozmieszczenia odwiedzanych miejsc, tj. od polderów zalewowych na rzece Cerekwiance, przez zbiornik Borki i stawy kolmatacyjne, po rzekę Mleczną poniżej zbiornika Borki wzdłuż bulwarów miejskich. Monitor obejrzał też budowane aktualnie nowe elementy małej błękitno – zielonej infrastruktury na terenie Publicznego Przedszkola nr 11 przy ul. Kościuszki i PSP nr 33 przy ul. Kolberga.


Następnie odbyło się dwugodzinne spotkanie stacjonarne, na którym został omówiony aktualny stan realizacji poszczegolnych działań projektowych.