Rozpoczęła się modernizacja zalewu na Borkach w ramach projektu LIFE

W dniu 1 września 2020 r. Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji z Sandomierza - wykonawca robót adaptacyjnych na zbiorniku Borki i stawach kolmatacyjnych wszedł na plac budowy. Realizacja inwestycji potrwa do 28 lutego 2021 r. Zakres prac obejmie, m.in. przebudowę stawów kolmatacyjnych, remont jazu głównego, odmulenie koryta rzeki i oczyszczenie dna zalewu. Mają powstać także pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. Eksperci zaproponowali także cały szereg innych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wody, w tym, na przykład montaż systemu natleniania wody, co ma zapobiegać wykwitowi glonów. Prace związane z modernizacją zalewu na Borkach opiewają na kwotę 5 mln 880 tys. złotych.

 

Realizacja prac inwestycyjnych oznacza zamknięcie terenu budowy przy jazie głównym, a tym samym brak dostępu do ciągu pieszo – rowerowego okalającego zbiornik Borki.

W ramach realizacji projektu LIFE, trwają też prace związane z przywróceniem rzeki Mlecznej naturalnego biegu, powstają poldery zalewowe na rzece Cerekwiance, a w zeszłym tygodniu Spółka Wodociągi Miejskie ogłosiła przetarg na adaptację Potoku Północnego.

 

 

Linki do informacji w mediach:

https://echodnia.eu/radomskie/rozpoczela-sie-modernizacja-zalewu-na-borkach-co-tam-powstanie/ga/c1-15160972/zd/45155618

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/zalew-na-borkach-rozpoczeto-prace-modernizacyjne-zdjecia/67064

https://www.radom24.pl/artykul/czytaj/46310

http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=11621