Rozpoczęły się prace adaptacyjne nad rzeką Mleczną w ramach projektu LIFE. Zanim 11 maja br. wykonawca wszedł na teren budowy, w marcu – kwietniu br. odbyły się sondażowe badania archeologiczne zalecone Inwestorowi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Badania miały określić, czy w tym miejscu zostały zachowane jakieś warstwy kulturowe, materiały zabytkowe lub stanowiska archeologiczne w związku z tym, że w sąsiedztwie znajduje się jest historyczne Grodzisko "Piotrówka". 13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odebrał wykopy. Stwierdzono, że nie znaleziono nic, co mogłoby blokować dalsze prace w ramach projektu LIFE. Renaturyzacja rzeki Mlecznej na tym odcinku ma na celu wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, sprzyjających odtworzeniu naturalnych ekosystemów wodnych na terenie zurbanizowanym z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej i szeroko rozumianej jakości życia w przestrzeni miejskiej.

 

mleczna