Ogłoszony przez Wodociągi Miejskie przetarg na modernizację i oczyszczenie zalewu na Borkach oraz stawów kolmatacyjnych zakończony został złożeniem dwóch ofert. Jedna opiewa na 5 mln 880 tys. złotych, a druga na 7 mln 133 tys. złotych.

 

Zgodnie z decyzją oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, prace budowlane będą mogły być prowadzone tylko w okresie od 1 września do końca lutego. Taki też termin realizacji inwestycji został określony w ogłoszeniu przetargowym. Po 1 marca przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie napełniania zbiornika wodą. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja tegoroczna całkowitego niemal braku opadów śniegu i deszczu, które zasilą zbiornik.

Prace adaptacyjne obejmują przebudowę stawów kolmatacyjnych oraz remont jazu głównego, a także odmulenie koryta rzeki i oczyszczenie dna zalewu. Mają powstać także pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. Eksperci zaproponowali także cały szereg innych rozwiązań mających na celu poprawę jakości wody, w tym na przykład montaż systemu natleniania wody, co ma zapobiegać wykwitowi glonów. Niezbędne do tego urządzenia, podobnie jak fontanny, mają być zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Wszystkie prace będą prowadzone w ramach projektu LIFE współfinansowanego ze środków krajowych NFOŚiGW i Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE .

ZD1