W listopadzie 2019 r. r. złożone zostały do Wojewody Mazowieckiego w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.933) wnioski o zgodę na:

  • - realizację inwestycji przeciwpowodziowej p.n.: ”Budowa polderu zalewowego na rzece Cerekwiance” realizowanej w ramach LIFE14 CCA/PL/000101”
  • - realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Renaturyzacja i adaptacja rzeki Mlecznej do zmian klimatu”.

Pierwsze z wymienionych zadań dotyczy lokalizacji, na której występuje konieczność nabycia gruntu pod inwestycje w trybie powołanej wyżej ustawy. Dalsze procedowanie wobec właścicieli uwzględnionych we wniosku nieruchomości, będzie się odbywało z ramienia Wojewody do czasu wydania przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. O kolejnych etapach postępowania w zakresie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Radomia będziemy informować na bieżąco.