W dniach 1 – 3. 10. 2019 r. w składzie przedstawicieli wszystkich partnerów projektu uczestniczyliśmy w 14. Konferencji Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w Poznaniu). Przez pierwsze dwa dni pogłębialiśmy naszą wiedzę o rozwiązaniach w zakresie zagospodarowania wody opadowej i roztopowej w polskich i europejskich miastach. Zapoznaliśmy się też z pomysłami w tym zakresie przedstawionymi przez prelegentów z różnych instytucji a także ze wskazówkami prawnymi i technicznymi praktyków w tych dziedzinach.


Trzeci dzień Konferencji poświęcony był na naoczne przekonanie się o skuteczności systemów zrównoważonego gospodarowania wodą opadową stanowiących wzór dla projektowania miast wrażliwych na wodę (water sensitive urban design) na przykładzie Berlina i jego Placu Poczdamskiego (Potsdamer Platz), gdzie woda z zielonych dachów jest zbierana systemem drenażowym, a następnie odprowadzana do podziemnych zbiorników retencyjnych. Zbiorniki zasilają sztuczne jezioro – Piano Lake, z którego odpływająca woda jest filtrowana przez złoże hydrofitowe, a następnie odpływa do Landwehrkanal. Czas obiegu wody w systemie wynosi trzy dni, a jej jakość jest systematycznie monitorowana. Bardzo cenne jest poznawanie takich przykładów, gdzie ekosystemowe podejście poparte potrzebą zwiększenia odporności miasta na zmiany klimatu, skutkuje niezwykle udanymi rozwiązaniami retencjonującymi wodę w krajobrazie wraz z podczyszczaniem jej za pomocą metod naturalnych.

DSC 0477