''Wczuj się w wakacyjny klimat''. Aktywne wakacje nad zalewem Borki w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Każdy wakacyjny weekend nad zalewem na Borkach, mimo braku wody w zbiorniku, zapowiada się atrakcyjnie. Wszystko za sprawą cyklu imprez "Wczuj się w wakacyjny klimat" organizowanych przez Gminę Miasta Radomia i Wodociągi Miejskie w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 esfit plakat klimat 2019 01 3

 

Jak wiadomo, w związku z pracami renowacyjnymi, w ramach programu LIFE, z zalewu na Borkach spuszczono wodę. Jednak nie oznacza to, że w wakacje nad zalewem nic się nie będzie działo. Gmina Miasta Radomia wraz z Wodociągami Miejskimi – partnerzy w projekcie LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” „organizują cykl imprez, które odbywać się będą w każdy weekend wakacji. U podłoża opracowania i realizacji projektu leżą działania na rzecz zmniejszenia niekorzystnego wpływu zmian klimatu na fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan lokalnej społeczności. Analizując skalę wpływu zmiany klimatu na zdrowie człowieka, zarówno w kontekście skutków już odczuwalnych, jak i przewidywanych w ciągu najbliższych dziesięcioleci, niezbędne jest jak najszybsze wdrażanie różnych działań, w tym ograniczających emisję CO2 do atmosfery oraz transformację w kierunku niskokonsumpcyjnego, przyjaznego zdrowiu i środowisku stylu życia ludzi na całej planecie. Należy podejmować wysiłki, aby minimalizować ryzyka związane ze zmianami klimatu poprzez wdrażanie odpowiedzialnych polityk, traktujących dobry stan zdrowia publicznego jako priorytet życia przyszłych pokoleń. W tym rozumieniu, zajęcia sportowe aktywizujące Radomian i propagujące zdrowy styl życia są odpowiedzią na powyższe wyzwania.

 

Otwarcie cyklu nastąpi w niedzielę, 23 czerwca 2019 r. o godz. 16 i potrwa do 18:30. Zajęcia na otwarcie i późniejsze cykle weekendowe poprowadzą licencjonowali instruktorzy, a wśród nich mistrzyni świta fitness, Sylwia Socha. Ponadto do ruchu napędzać będą Oliwia Woźniak, Karolina Lachowicz, Katarzyna Gac, Teresa Walerczuk i Kamila Kwandrans. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Nowak, który poprowadzi maraton zumby. Aktywności związane z cyklem "Wczuj się w klimat" rozpoczynać się będą w każdą sobotę i niedzielę wakacji w godz. 9:30 – 10.30 i 16:00 – 17.30.

 esfit plakat klimat 2019 03 3 1

Także dla dzieci przygotowane zostaną liczne atrakcje. Wśród nich gry i zabawy, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka, malowanie na streczu, bańki XXL, kolorowe warkoczyki, bajkowe tatuaże, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe dla dzieci, konkursy z nagrodami. Dla wszystkich uczestników będzie darmowa woda, a temperaturę ciała będzie można obniżyć pod wodnymi kurtynami.

W trakcie zajęć sportowych czynny będzie punkt informacyjny projektu LIFE, w którym każdy będzie mógł się dowiedzieć o realizacji projektu i o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Miejsce imprez z cyklu "Wczuj się w wakacyjny klimat" - teren przed sceną nad zalewem Borki.

Wstęp wolny.

 

esfit plakat klimat 2019 04 1 1