Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla uczniów radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych związany z tematyką wody i zmian klimatu.

W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 136 prac, spośród których nagrodzono 10 osób i 12 wyróżniono. Rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 12 czerwca 2019 r. Corocznie głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości i wiedzy radomskiej młodzieży na temat zmian klimatu, w tym zapoznanie się z realizowanym projektem pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanym z Programu LIFE i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Takie było też jedno, obok wartości artystycznych i zastosowanych technik, kryterium wyboru laureatów. Wszystkim serdecznie gratulujemy.