W dniach 6 – 7 marca 2019 r. przebywał w Radomiu Pan Bernd Decker - Senior Project Adviser in LIFE Climate Action EU EASME w towarzystwie Pana Mirosława Gwiazdowicza – Monitora projektu z NEEMO z wizytą monitorującą projekt LIFE14 CCA/PL/000101.

Panowie zostali przywitani przez Zastepce Prezydenta Miasta Radomia – Pana Jerzego Zawodnika i przedstawicieli współbeneficjentów projektu. Pierwszego dnia pobytu Panowie obejrzeli miejsca realizacji działań adaptacyjnych, w tym: zielone przystanki na ulicy Struga; oczko wodne na terenie Publicznego Przedszkola nr 16; zbiornik Borki i stawy kolmatacyjne; stację pogodową na ul. Suchej; kanał A0; miejsce planowanych polderów zalewowych na rzece Cerekwiance, zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, meandryzacji rzeki Mlecznej na odcinku bulwarów miejskich.

Drugi dzień poświęcony był na przedstawienie przez współbeneficjentów postępów i planów projektu, wgląd do dokumentacji technicznej i finansowej, omówienie uwag i refleksji Monitorów z monitoringu. Dwudniowe spotkanie było bardzo intensywne, ale i efektywne i zgodnie z opinią Pana Deckera pouczające i mile zaskakujące.