Przy Placu Jagiellońskim vis a vis Galerii Słonecznej zamontowane zostały dwie demonstracyjne zielone wiaty przystankowe, stanowiące jedno z innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej realizowanych w ramach projektu LIFE jako sposobu zmniejszenia powierzchni utwardzonej w mieście i metody podczyszczania wody opadowej w miejscu opadu.

Chociaż zielone dachy mogą się wydawać jeszcze ekstrawagancją, stają się coraz powszechniejsze w polskich miastach. Odgrywają ważną funkcję w gromadzeniu wody opadowej, stopniowo oddając ją do sieci wodociągowej bądź odparowując do atmosfery, dzięki czemu obniżają temperaturę otoczenia. Temperatura w miastach zawsze jest trochę wyższa niż na terenach otaczających. Fachowe określenie dla tego zjawiska to tzw. miejska wyspa ciepła, która w wyniku zaburzeń cyklu hydrologicznego prowadzi do powstawania chmur burzowych. W przypadkach gwałtownych zjawisk pogodowych, zielone dachy wspomagają miejskie systemy kanalizacyjne, wchłaniają, bowiem nawet do 80% rocznego opadu deszczu spadającego na jego powierzchnię. Dzięki zatrzymywaniu wody opadowej zielone dachy opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji, dzięki czemu jest ona odciążona podczas gwałtownych ulew. Taki dach jest też doskonałym miejscem odpoczynku dla ptaków oraz owadów w czasie upałów. Skutkiem właściwie dobranych roślin porastających dachy będzie zmniejszenie odpływu deszczówki a tym samym, obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia latem.

 

Zielone dachy mają też pełnić funkcje edukacyjne, uświadamiając mieszkańcom miasta znaczenie procesów zachodzących w przyrodzie i ich wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

 

Pozostaje nam mieć nadzieję, że demonstracyjne zielone wiaty zainstalowane w centrum Radomia spowodują zwiększenie zainteresowania tego typu rozwiązaniami w przekonaniu, że wszyscy mieszkańcy miasta odnoszą korzyści z ich funkcjonowania.

 

Przystanek cały w zieleni. Na razie tylko przy placu Jagiellońskim. - wyborcza.pl >>

 

Zielone przystanki (06.10.2018r.)