W ramach realizacji projektu zadania D1 - Monitoring warunków klimatycznych i spływu powierzchniowego w obszarze realizacji działań inwestycyjnych, zakupione zostały i zamontowane przez Współbeneficjenta – Spółkę Wodociągi Miejskie w Radomiu trzy urządzenia pogodowe (stacje pogodowe).

W skład każdej stacji wchodzą: deszczomierz, urządzenie do pomiaru: temperatury i wilgotności, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru oraz pokrywy śnieżnej. Każde urządzenie jest wyposażone w rejestrator. Pomiary są zapisywane w wewnętrznej pamięci rejestratora i dodatkowo przesyłane są za pomocą sieci GSM na serwer Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu. Zorganizowany w ten sposób system zapewnia możliwość podglądu na żywo i w systemie SCADA oraz archiwizacji danych.

 

Stacje zlokalizowane są w Radomiu w trzech punktach miasta na terenach dozorowanych, uniemożliwiających ingerencję nieupoważnionych osób, co stanowi zabezpieczenie przed zniszczeniem i naruszeniem prawidłowości pomiarów, tj. przy ulicy: Suchej, Olsztyńskiej i Wapiennej.

 

Jednym z zadań monitoringowych projektu, realizowanych przed i po fazie wdrożeniowej, jest prowadzenie pomiarów podstawowych parametrów pogodowych, które w dalszej kolejności porównywane będą z wartościami historycznymi. Zebrane informacje posłużą do profesjonalnego prowadzenia portalu RadomKlima oraz wytypowania na mapach obszarów przestrzeni miejskiej wrażliwych na ekstremalne warunki pogodowe. Pozwolą one również na prowadzenie oceny wrażliwości oraz możliwości i zdolności adaptacji przestrzeni miejskiej w Radomiu na oddziaływania klimatyczne i ekstremalne warunki pogodowe. Ilościowe ujęcie spływów powierzchniowych z obszarów utwardzonych oraz z kolektorów deszczowych po intensywnych opadach lub roztopach, pozwoli sprawdzić i zweryfikować skuteczność zastosowanych rozwiązań dotyczących gospodarowania wodami powierzchniowymi, w odniesieniu do zadań inwestycyjnych nie tylko wynikających z projektu RadomKlima.

 

 

zobacz więcej zdjęć >>