10 uczniów radomskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zostało nagrodzonych w III edycji konkursu organizowanego corocznie na Dzień wody w dniu 22 marca w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem konkursu była prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię istnienia i znaczenia wody w mieście. Ponadto, istotną kwestią dla organizatora było zapoznanie radomskiej młodzieży z realizowanym projektem ukierunkowanym na przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i suszy w Radomiu wynikającym ze zmian klimatu.


Uroczystość rozdania nagród miała miejsce w Urzędzie Miejskim w Radomiu w dniu 4 czerwca 2018 r. Nagrody wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Radomia – Pan Jerzy Zawodnik.
Nadesłane zostały 63 prace plastyczne, spośród których 10 zostało nagrodzonych i 10 wyróżnionych. Wyróżnienia otrzymały również 2 nauczycielki, które najlepiej przygotowały swoich podopiecznych do konkursu.
Uczniowie nagrodzeni zostali aparatami fotograficznymi, całorocznymi karnetami na basen i pięknym wydaniem Albumu fotograficznego o Radomiu. Osoby wyróżnione otrzymały karnety na basen i gadżety projektowe, nauczycielki zaś karnety na 3 przedstawienia do Radomskiego Teatru Powszechnego.

 

Gratulujemy wszystkim laureatom i liczymy na udział w kolejnych edycjach!

 

zobacz więcej zdjęc >>