Pierwszy rzeczowy efekt projektu LIFE14 CCA/PL/000101 – oczko wodne „Climapond” na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 w Radomiu

W dniu 25 maja 2018 r. w godz. 10.00 – 12.30 odbędzie się uroczystość otwarcia pierwszego oczka wodnego „Climapond” w ramach realizacji projektu LIFE14 CCA/PL/000101 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego ze środków UE z Instrumentu Finansowego LIFE i środków krajowych NFOŚiGW. Oczko wodne zostanie otwarte przy Przedszkolu Nr 16 ul. Grenadierów 3 w Radomiu. W programie uroczystości m.in. powitanie gości przez Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16, Panią Mirosławę Musiałek, przemówienie Prezydenta Miasta Radomia, prezentacja „Climapond” przez Prezesa firmy FPP Enviro Sp. z o.o. Larsa Briggsa, występy artystyczne dzieci z Przedszkola, czytanie na głos „Baśni o żywej wodzie”, wystawa i prezentacja prac konkursu plastycznego „Woda źródłem życia”, konkursy, gry i zabawy dla dzieci z animatorem.