XI Dzień Informacyjny LIFE 2018  odbył się w dniu 25 kwietnia 2018 roku, w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego PGE Narodowy, Aleja Poniatowskiego 1, w Warszawie, zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy.

 

Ze strony Gminy Miasta Radomia oraz ze strony Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu w Dniu Informacyjnym LIFE 2018 wzięły udział następujące osoby:

1. Pani Katarzyna Jankowska - Koordynator Projektu LIFEREADOMKLIMA-PL, Urząd Miejski w Radomiu;
2. Pani Kinga Lewicka - Asystent Koordynatora Projektu LIFEREADOMKLIMA-PL, Urząd Miejski w Radomiu;
3. Pani Agata Sarnecka - Starszy Referent ds. Administracyjnych, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., JRP-LIFE;
4. Pani Marta Błędowska - Inspektor ds. Administracyjno - Technicznych, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., JRP-LIFE;
5. Pan Jerzy G. Frączek – Dyrektor JRP-LIFE w Projekcie, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.;
6. Pan Michał Zdybiewski - Rzecznik Prasowy, Specjalista - Branżowiec, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., JRP-LIFE.

 

W ramach promocji Projektu LIFERADOMKLIMA-PL na wyznaczonym stoisku w tzw. Sali Barcelona, ww. osoby zaangażowane w Projekt udzielały konsultacji i  informacji n/t realizowanego Projektu, przekazano przy tym ulotki informacyjno-promocyjne, wystawiono na sztalugach wizualizacje miejsc zaplanowanych inwestycji, prezentowano na ekranie laptopa film o Projekcie, itp. Według programu Dnia Informacyjnego LIFE uczestniczono w ogólnej sesji tematycznej, jak również wzięto udział w sesjach tematycznych.Najpierw odbyła się sesja ogólna, a potem trzy spotkania tematyczne. Pierwsza sesja skierowana była do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze, w 2018 roku i szukają podstawowej wiedzy o programie i jego możliwościach. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE i poznali drogę rozpatrywania złożonego wniosku w/s danego projektu, od kwalifikacji do podpisania umowy.

Następne spotkania tematyczne były szansą na szczegółowe zapoznanie się z takimi zagadnieniami, jak: gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE, LIFE dla Informacji i Zarządzania, ochrona przyrody na rzecz klimatu w przedsięwzięciach LIFE.

Stoisko projektu LIFERDOMKLIMA-PL cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem osób zwiedzających ekspozycję Dnia LIFE, jak również osób które pracowały w tym dniu na poszczególnych stoiskach prezentujących inne projekty z Programu LIFE, które są w trakcie i po realizacji.