Aktualnie konsultowane są między współbeneficjentami koncepcje:

 

  • Koncepcja budowy polderu zalewowego na rzece Cerekwiance,
  • Koncepcja budowli piętrzącej i adaptacji terenu zalewowego na Potoku Północnym,
  • Koncepcja renaturyzacji i adaptacji rzeki Mlecznej do zmian klimatu,
  • Koncepcja sekwencyjnego systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na rzece Mlecznej powyżej zbiornika Borki,
  • Koncepcji adaptacji istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatycznych.

Dla ww. koncepcji przygotowywana jest procedura o zamówienie publiczne (Beneficjent odpowiedzialny – Uniwersytet Łódzki) na wykonanie szczegółowych dokumentacji techniczno-technologicznych do koncepcji wraz z szacunkową kalkulacją kosztów. Koncepcje zostaną opublikowane na stronie po ogłoszeniu przetargu.

stawy kolmatacyjne

Stawy kolmatacyjne, widok od strony ul. Suchej (zdjęcie: M. Maniakowski)