W dniu 12/12/2016 projekt LIFE-RADOMKLIMA został zaprezentowany na forum zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska spotkania połączonych grup roboczych ds. Adaptacji do Zmian Klimatu oraz ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej, w którym uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących m.in. Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz urzędy marszałkowskie.

 

 

Z prezentacją projektu, wystąpił Stefan Obłąkowski z firmy FPP Enviro, jednego z partnerów projektu. Po prezentacji pojawiły się pytania dotyczące równoległe prowadzonych działań „strategicznych” – Ocena wrażliwości Miasta Radomia na przewidywane zmiany klimatyczne oraz działań „wdrożeniowych”.

 

Prezentacja_121216_s