KONKURS PLASTYCZNY ,,WODA W MOJEJ OKOLICY” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIEŃ WODY W DNIU 22 MARCA

 

 

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Radomia w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 ‘Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia’, współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem konkursu jest prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na kwestię znaczenia wody w przyrodzie. Ponadto, istotną kwestią dla organizatora jest zapoznanie radomskiej młodzieży z realizowanym projektem w lokalnej przestrzeni. W tym celu zachęcamy do skorzystania ze strony projektu www.life.radom.pl by móc pogłębić wiedzę o działaniach Miasta ukierunkowanych na przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym i w zakresie suszy w Radomiu wynikającym ze zmian klimatu.

 

Jury powołane przez Organizatora do 28 kwietnia 2017 r. wybierze prace oraz dokona podziału nagród.