1 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Gminy Miasta Radomia w sprawie projektu LIFE14CCA/PL/000101 ‘Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia’. Przedstawiono wówczas następujące prezentacje:

 

 

mgr inż. Lech Gawuć na temat warunków termicznych w Radomiu określonych za pomocą danych satelitarnych oraz pozamiejskich pomiarów temperatury powietrza,
mgr inż. Bartosz Latoszek w zakresie ekspozycji obszaru miasta Radomia na podtopienia – obecnie i w perspektywie 2050,
dr inż. Marzena Osuch w sprawie oceny ekspozycji przestrzeni miejskiej Radomia na zmiany klimatu,
dr Iwona Wagner na temat danych do oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu.

 

W spotkaniu uczestniczyli również goście z Malty i Włoch reprezentujący projekt LifeMedGreenRoofProject, tj. Antoine Gatt, Alberto Tosca i Massimo Valagusa. Antoine Gatt przedstawił krótko informacje o Malcie i założenia oraz rezultaty projektu. Goście wręczyli Panu Wiceprezydentowi Jerzemu zawodnikowi upominki z Malty oraz wystosowali zaproszenie na konferencję wieńczącą projekt w lipcu 2017 r.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane od dłuższego czasu ze strony jednostek urzędu dotyczące chęci obejrzenia rozwiązań duńskich w zakresie błękitno – zielonej infrastruktury, Jerzy G. Frączek – Dyrektor projektu RadomKlima w spółce Wodociagi Miejskie w Radomiu zaprezentował zdjęcia z wizyty studyjnej przedstawicieli projektu w Danii we wrześniu 2016 r.