Lokalizacja

Publiczne Przedszkole nr 11 przy ul. Kościuszki 10

 

Rok Budowy

2021

Opis

Inwestycja obejmuje wykonanie kaskadowego ogrodu deszczowego wyposażonego w przelew awaryjny. Ogród ma za zadanie przejąć i wykorzystać wodę opadową z dachu budynku przedszkola o powierzchni ok. 162m2 oraz powierzchni utwardzonej (chodnika) o powierzchni ok. 33m2. Wody z dachu zbierane są za pomocą rynien, a następnie za pośrednictwem otwartego szczelnego układu kanalizacyjnego – odwodnienia liniowego, odprowadzane do ogrodu deszczowego. Wielkość ogrodu została dobrana tak aby przechwycić deszcz o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat i czasie trwania 1h, co odpowiada sumie opadu atmosferycznego równej 34,85 l/m2. Ogród został podzielony na 3 części o powierzchniach 4,8m2, 4,3m2 i 18,5m2. Posiada dwie funkcjonalne strefy: bagienną - (strefa bez infiltracji wód deszczowych) oraz wilgotną - (strefa z infiltracją wód deszczowych). Najniżej położony ogród deszczowy o objętości ok. 4,36m3 stanowi strefę wilgotną i wyposażony został przelew awaryjny z odpływem do sieci kanalizacji deszczowej. Skarpy tego ogrodu zostały obsadzone roślinnością hydrofilną a obszar wokół zabezpieczony przez zamontowanie ogrodzenia.

 

keprzed

Porównanie przed – po

kepo