Lokalizacja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Gagarina 19.

 

Rok Budowy

2020/2021

Opis

Zakres wdrożenia obejmuje wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika ewaporacyjno-infiltracyjnego wyposażonego w przelew awaryjny oraz obiektu małej architektury - ławki drewnianej. Urządzenie ma za zadanie przejąć i wykorzystać wodę opadową z dachu budynku szkoły o powierzchni ok. 290m2. Wody z dachu zbierane są za pomocą rynien, a następnie za pośrednictwem otwartego szczelnego układu kanalizacyjnego – koryt betonowych, odprowadzane do zbiornika ewaporacyjno-infiltrującego. Zbiornik został zaprojektowany w taki sposób, aby w trakcie opadów zakumulować napływającą wodę i oddawać ją stopniowo do odbiornika i infiltrować do ziemi w trakcie kolejnych dni. Po oddaniu wody zbiornik jest gotowy na przyjęcie kolejnej porcji wody opadowej. W zbiorniku rozróżniono dwie funkcjonalne strefy:

a) strefę z infiltracją wód deszczowych o głębokości ok. 35 cm

b) strefę bez infiltracji wód deszczowych o głębokości ok. 65 cm – jest to strefa, w której wykonano uszczelnienie dna zbiornika

Powierzchnia zbiornika ewaporacyjno-infiltrującego to 29,2 m2, objętość to ok. 10,80m3. Na skarpach i półkach zbiornika zostały posadzone gatunki roślinności wodnej, bagiennej. Element zbiornika tj. rynna do rozprowadzania wody deszczowej jest podstawą konstrukcji ławki - obiektu małej architektury. Ławkę o łącznej długości 7,25m wykonano w konstrukcji drewnianej. Obszar wokół zbiornika został zabezpieczony przez zamontowanie ogrodzenia.

 

 

clprzed

Porównanie przed – po

clpo