Lokalizacja

Przedszkole Publiczne nr 16 przy ul. Grenadierów 3.

 

Rok Budowy

2017/2018

Opis

Zakres wdrożenia obejmuje wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika ewaporacyjno-infiltracyjnego wyposażonego w przelew awaryjny oraz obiektów małej architektury – pompy wodnej, wodnego placu zabaw. Urządzenie ma za zadanie przejąć i wykorzystać wodę opadową z części dachu budynku przedszkola - powierzchni ok. 210m2. Wody z dachu zbierane są za pomocą rynien, a następnie za pośrednictwem szczelnego układu kanalizacyjnego, odprowadzane do zbiornika ewaporacyjno-infiltrującego. Zbiornik został zaprojektowany w taki sposób, aby w trakcie opadów zakumulować napływającą wodę i oddawać ją stopniowo do odbiornika i infiltrować do ziemi w trakcie kolejnych dni. Po oddaniu wody zbiornik jest gotowy na przyjęcie kolejnej porcji wody opadowej. Odprowadzona z rur spustowych woda trafiając do zbiornika napotyka na betonową rynnę przelewową o długości ok. 3m. Powierzchnia zbiornika ewaporacyjno-infiltrującego to 16,9 m2, maksymalna objętość retencyjna to ok. 3,67m3. Minimalna głębokość zbiornika to 0,80m, maksymalna 1,20m. Na skarpach i półkach zbiornika zostały posadzone gatunki roślinności wodnej, bagiennej. Nadmiar wody ze zbiornika oddawany jest do wodnego placu zabaw o powierzchni ok. 27m2. Komunikację pomiędzy zbiornikiem a placem zabaw stanowi kanał odprowadzający wodę z zamontowanymi zastawkami oraz dodatkową pompą wodną. Kanał odprowadzający oraz wodny plac zabaw został wykonany z warstwy amortyzującej SBR i nawierzchni z EPDM. Obszar wokół zbiornika został wyposażony w tablice informacyjne, dodatkowe drewniane doniczki na nasadzenia roślin oraz zabezpieczony przez zamontowanie ogrodzenia.

 

codprzed

Porównanie przed – po

codpo