Realizacja zadania miała na celu wyeliminowanie infiltracji wód gruntowych z zawartością żelaza do kolektora deszczowego oraz zmniejszenie zawartości żelaza w wodzie poprzez usunięcie nagromadzonych osadów, wrośniętych korzeni drzew i krzewów. W projekcie LIFE cele te określono jako:

  • zredukowanie przepływu w kanale w czasie pogody suchej o 50%,
  • poprawę jakości wody w kanale deszczowym w czasie mokrym o 20%.

Roboty związane z uszczelnieniem kanału A0 wykonano w okresie od 05.07.2018 r. do 24.06.2019 r. Wykonane uszczelnienie kolektora A0 od komory K22 do komory K15, tj. na odcinku od ul. Suchej do ul. Starokrakowskiej. Wykonawcą robót była firma AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy. Aktualnie prowadzony jest monitoring jakości wody w kanale A0. Po zakończeniu serii pomiarów i badań zostanie opracowana ich analiza i raport podsumowujący uzyskane rezultaty.

 

Przed

kmprzed

 

Po

kmpo