ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA MATERIAŁÓW WIDEO
Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU
PT. „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA”
LIFERADOMKLIMA-PL (LIFE14 CCA/PL/000101).
KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ W FORMULE ON-LINE DNIA 24 LISTOPADA 2022 R.