Instalacja małej BZI nr 3 Zielone dachy na przystankach i wiatach