Planowanie strategiczne oparte na podejmowanych w projekcie działaniach edukacyjnych i wynikach oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu