Radom jako miasto wyróżnione dofinansowaniem z Programu LIFE i NFOŚiGW dzięki nowemu podejściu do zasobów wód opadowych