Badanie opinii publicznej

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Gminy Miasta Radomia prowadzone jest obecnie badanie opinii publicznej, którego celem jest poznanie nastawienia mieszkańców Radomia do zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Badanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu LIFE14CCA/PL/0001010 „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego z Unii Europejskiej Programu LIFE i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Radom w projekcie „Miasta 2-iego poziomu”

Miło nam poinformować, iż Radom przyjął zaproszenie od wiodącego europejskiego zespołu naukowców – RESIN do wzięcia udziału w projekcie z zakresu wspierania decyzyjności w miastach wdrażających rozwiązania wzmacniające odporność na zmiany klimatyczne. Oprócz głównych miast, które są także partnerami projektu, została utworzona druga grupa, która weźmie udział w projekcie jako tak zwane ‘Miasta 2-iego poziomu’. Radom znalazł się pośród takich miast jak: Padwa, Wilno, Rejkiawik, Strasburg, Newcastle, Lahti, Ateny czy Londyn.

Międzyszkolny konkurs plastyczny

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU LIFE14CCA/PL/000101 „ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODĄ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RADOMIA” POD HASŁEM „Woda to życie” na dzień wody w dniu 22 marca

Dzień informacyjny LIFE 2016

W dniu 26 kwietnia 2016 roku po raz dziewiąty odbył się Dzień Informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Była to jednocześnie pierwsza edycja, w której brał udział nasz projekt.

Ruszyła Grupa Robocza ds. integracji adaptacji do zmian klimatu

Ruszyła Grupa Robocza ds. integracji adaptacji do zmian klimatu do lokalnych strategii i procesów decyzyjnych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Uczestnikami Grupy Roboczej są przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miejskiego w Radomiu (Wydział Inwestycji, Wydział Architektury, Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa), Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, Rady Miejskiej w Radomiu, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Ligii Ochrony Przyrody, Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego. Celami działania grupy roboczej są: