W dniach 18 – 20 października, w ramach naszego projektu LIFERADOMKLIMA-PL (LIFE14 CCA/PL/000101, LIFERADOMKLIMA-PL), odbyła się wizyta studyjna w Rotterdamie, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich współbeneficjentów projektu: Miasta Radomia, Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu, FPP Enviro i Uniwersytetu Łódzkiego. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń między projektami finansowanymi z Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE, o podobnej tematyce, dotyczącej zarządzania wodami opadowymi oraz innych działań związanych z adaptacją do zmian klimatu na obszarach zurbanizowanych.

Naszym gospodarzem przez pierwsze dwa dni był projekt: LIFE URBAN-ADAPT (LIFE14 CCA/NL/000302; https://www.urbanadapt.eu/en/). Wizyta rozpoczęła się sesją konferencyjną w Urzędzie Miasta Rotterdam, w trakcie której prezentowane były założenia i postępy obu projektów.

 

rot01

 

Następnie zwiedzaliśmy realizacje projektu usytuowane w centrum miasta, w tym słynny Heliport – dziedziniec osiedlowy, który dzięki projektowi został zmieniony w zieloną, funkcjonalną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń, w której zastosowano wiele rozwiązań zagospodarowujących wodę opadową.

 

rot02

 

W trakcie kolejnego dnia, dzięki udostępnionej nam przez miasto Rotterdam łodzi, mieliśmy okazję ocenić postępy projektu w lokalizacjach usytuowanych wzdłuż rzek Mozy i Renu – głównie działań renaturalizacyjnych. Trzeciego dnia podziwialiśmy zielone dachy realizowane w ramach projektu LIFE@Urban Roofs (LIFE16 CCA/NL/000096; https://www.rotterdam.nl/english/urban-roofs).

 

 rot03

 

rot04

Zdjęcia: źródło własne.

Szczegółowy program wizyty w załączeniu.

Przekazanie terenu na Potok Północny

W dniu 09.09.2021 r. Wodociągi Miejskie w Radomiu reprezentujące inwestora Gminę Miasta Radomia przekazały formalnie teren budowy pod inwestycję: Budowa budowli przeciwpowodziowej- sztucznego zbiornika przeciwpowodziowego wraz z sekwencyjnym systemem sedymentacyjno – biofiltracyjnym zlokalizowanym na Potoku Północnym oraz obiektami związanymi z nim technicznie i funkcjonalnie przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią w ramach realizowanego projektu LIFE14 CCA/PL/000101 p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.

Radomski Festiwal Ogrodów

W dniach 28-29 sierpnia w Parku im. j. Malczewskiego odbył się Festiwal Ogrodów. Wśród panelistów gośćmi festiwalu byli przedstawiciele projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” dr hab. Tomasz Jurczak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Iwona Wagner z firmy FPP Enviro.