Struktura osobowa projektu:

 • Dyrektor projektu (Project Director MRadom) – Jerzy Zawodnik
 • Dyrektor projektu (Project Director WMR) – Elżbieta Stanke
 • Dyrektor projektu (Project Director FPP) – Marta Wronka - Tomulewicz
 • Koordynator naukowy (Scientific coordinator UL) – prof. Maciej Zalewski
 • Koordynator techniczno - finansowy (Technical and financial advisor) – Marzenna Rasmussen
 • Menedżer projektu (Project Manager MRadom) – Katarzyna Jankowska
 • Koordynator techniczny (Technical coordinator WMR) – Roman Mrozowicz
 • Koordynator projektu (Project coordinator UL) – dr Tomasz Jurczak
 • Koordynator projektu (Project coordinator FPP) – dr Iwona Wagner.

 

Beneficjent Koordynujący:

 1. Dyrektor projektu – Jerzy Zawodnik,
 2. Koordynator projektu – Katarzyna Jankowska,
 3. Księgowa – Ewa Stachowicz,
 4. Księgowa – Anna Badowska.

 

Wodociągi Miejskie:

 1. Dyrektor Projektu – Elżbieta Stanke,
 2. Specjalista branżowiec – Michał Zdybiewski
 3. Księgowa – Paulina Wilkowska,
 4. Asystent Księgowej – Konrad Lewandowski,
 5. Inżynier – Waldemar Wasiel,
 6. Specjalista ds. technicznych – Roman Mrozowicz,
 7. Specjalista branżowiec – Paweł Kopczyński,
 8. Geolog – Elżbieta Wieczorek,
 9. Inspektor ds. administracyjno-technicznych - Marta Błędowska
 10. Starszy referent ds. administracyjnych - Agata Sarnecka.

 

Uniwersytet Łódzki:

 1. Koordynator naukowy – prof. Maciej Zalewski,
 2. Kierownik projektu – dr Tomasz Jurczak,
 3. Ekspert ds. technicznych – dr Agnieszka Bednarek,
 4. Administrator projektu - Bogusława Brewińska – Zaraś,

FPP Enviro

 1. Dyrektor projektu – Marta Wronka – Tomulewicz,
 2. Koordynator projektu – dr Iwona Wagner,
 3. Doradca techniczny i finansowy – Marzenna Rasmussen,
 4. Ekspert ds. GIS – Bartosz Naruszkiewicz,
 5. Ekspert ds. infrastruktury – Robert Słupecki,
 6. Biolog – Michał Maniakowski,
 7. Księgowa – Agnieszka Utko,
 8. Młodszy koordynator projektu – Bożena Ochrymiuk,
 9. Ekspert środowiskowy/ BZI – Emilia Ostaszewska.