Zalew na Borkach zostanie oczyszczony

Trwa spuszczanie wody z zalewu na Borkach. To wstęp do dużej inwestycji realizowanej w ramach projektu LIFE współfinansowanego z funduszy unijnych. - Naszym celem jest stworzenie na Borkach atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji. By tak się mogło stać, najpierw niezbędne jest oczyszczenie samego zbiornika. Dziś widzimy, że prace ruszyły i myślę, że już w 2020 roku przywrócimy to miejsce radomianom - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Przy Placu Jagiellońskim vis a vis Galerii Słonecznej zamontowane zostały dwie demonstracyjne zielone wiaty przystankowe, stanowiące jedno z innowacyjnych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej dla zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej realizowanych w ramach projektu LIFE jako sposobu zmniejszenia powierzchni utwardzonej w mieście i metody podczyszczania wody opadowej w miejscu opadu.

Satcje pogodowe

W ramach realizacji projektu zadania D1 - Monitoring warunków klimatycznych i spływu powierzchniowego w obszarze realizacji działań inwestycyjnych, zakupione zostały i zamontowane przez Współbeneficjenta – Spółkę Wodociągi Miejskie w Radomiu trzy urządzenia pogodowe (stacje pogodowe).

 Konkurs Plastyczny ,,WODA W MIEŚCIE”

10 uczniów radomskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zostało nagrodzonych w III edycji konkursu organizowanego corocznie na Dzień wody w dniu 22 marca w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oczko wodne Ustronie

„Oczko wodne „Climapond” powstało na terenie Publicznego Przedszkola nr 16 na Ustroniu. To projekt demonstracyjny zrealizowany w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych projektu LIFE pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”.