Program Konferencji

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia

-LIFE14 CCA/PL/000101

Radom, dnia 18.04.2016 r.

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, ul. Malczewskiego 16

Konferencja otwierająca projekt LIFE

Konferencja otwierająca projekt LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”odbędzie się w dniu 18.04.2016 w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.