W dniu 22 marca – Międzynarodowym Dniu Wody zakończony został nabór prac plastycznych w ramach konkursu plastycznego dla uczniów radomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych związanego z tematyką wody i zmian klimatu. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 136 prac. Corocznie głównym celem konkursu jest podniesienie świadomości i wiedzy radomskiej młodzieży na temat zmian klimatu, w tym zapoznanie się z realizowanym projektem pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mamy nadzieję, że tak znaczący w tym roku wzrost zainteresowania konkursem oznacza także wzrost zainteresowania sprawami klimatu i realizowanego w Radomiu projektu adaptacyjnego. W ciągu miesiąca po weryfikacji wszystkich prac pod kątem kwalifikowalności i zgodności z regulaminem konkursu, obradować będzie jury konkursowe, które wybierze laureatów w dwóch kategoriach. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez macierzystą szkołę. Nastąpi to tradycyjnie na początku czerwca.

KONKURS PLASTYCZNY ,,SKUTKI ZMIAN KLIMATU” DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY RADOMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA DZIEŃ WODY W DNIU 22 MARCA

 

Już po raz czwarty zapraszamy radomską młodzież do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką wody i zmian klimatu. Czekaja ciekawe nagrody. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Radomia w ramach realizowanego projektu LIFE14CCA/PL/000101 Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia współfinansowanego z Programu LIFE i Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.